Nieuwe lichtstraten voor nieuwbouwwerf in Hombeek.

Referentie

Onze specialisten van de afdeling Lichtstraten zorgden voor nieuwe lichtstraten voor een werf te Hombeek.

Met het gebruik van polycarbonaat werd een belangrijke doelstelling nagestreefd: de inbreng van natuurlijk licht maximaliseren.

Antwerpen