Leveringen en afhalingen

Algemeen nieuws

Na bijna 14 dagen van gedwongen inactiviteit ten gevolge van de COVID-19 problematiek, hebben wij op maandag 06.04 (gedeeltelijk en onder voorbehoud van wijziging van de richtlijnen/maatregelen van de overheid) onze activiteiten terug opgestart.

Vanzelfsprekend gebeurde dit met in acht name van alle wettelijke voorschriften.

 

Afhalingen sinds maandag 06.04:

  • Afhalingen worden op zo’n manier georganiseerd dat social distancing strikt kan nageleefd worden: voldoende afstand (1 persoon per 10m²) moet worden nageleefd en enkel professionele klanten worden ontvangen (particuliere klanten in opdracht van de handelaar zullen worden geweerd).
  • Alle richtlijnen inzake hygiëne dienen strikt opgevolgd te worden: social distancing (1,5m afstand nemen), hoesten/niezen in de elleboog, handhygiëne, enz.
  • De persoon die afhaalt mag de gebouwen niet betreden (er is een voorziening buiten bakje voor inkomende en bakje voor uitgaande documenten - om de papieren in achter te laten). Wij vragen ook dat de chauffeur zoveel mogelijk in zijn wagen blijft zitten en zich niet voorbij de afbakening van het afhaalbureel begeeft.
  • Afhalingen moeten op voorhand worden aangekondigd (bellen op nr 03/470.12.12) zodat wij de goederen eventueel al kunnen klaar zetten, er een tijdslot kan worden afgesproken (graag aan houden aub) en fysiek contact met onze magazijniers kan worden vermeden.

 

Leveringen sinds dinsdag 07.04:

  • Onze leveringen verlopen terug normaal.
  • Ook hier moeten alle richtlijnen inzake hygiëne strikt worden opgevolgd: social distancing (1,5m afstand nemen), hoesten/ niezen in de elleboog, handhygiëne, enz.
  • Hebt u bestellingen lopen bij ons, maar laat u geen aanleveringen toe, gelieve ons dan te verwittigen zodat wij niet nodeloos met de door u bestelde goederen bij u langs komen! Mocht u ons zelf bellen dat u open bent en een levering graag verwacht, dan zullen wij niet nalaten hier prioritair rekening mee te houden.

Gelieve ook te noteren dat onze commerciële vertegenwoordigers hun activiteiten nog steeds niet mogen voortzetten. Mogen wij u dus vriendelijk vragen steeds met het bureel contact te nemen (03/470.12.12), wij zullen alles in het werk stellen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 

Het zijn moeilijke tijden, maar laat ons er samen proberen het beste van te maken!

Livraisons et enlèvements en temps de corona