User login

Blijf op de hoogte

Vacatures

Voor het versterken van ons team zijn wij momenteel op zoek naar:

CPR-DoP

Sinds 1 juli 2013 is de Construction Products Regulation (CPR) van kracht.  Deze nieuwe verordering van de Europese Commissie (EU nr 305/2011) vervangt de vorige Construction Products Directive en is onder andere bedoeld om de transparantie en betrouwbaarheid van CE-markering op bouwproducten door de hele bouwketen te verbeteren.

Volgens de CPR-richtlijn moet al wie bouwmaterialen produceert, importeert of verhandelt die aan de geharmoniseerde Europese technische specificaties voldoen steeds een prestatieverklaring (Declaration of Performance oftewel DoP) met CE-markering kunnen bezorgen aan degene die de producten aankoopt.  Uit deze DoP wordt meer informatie verstrekt over de prestatie van het product in relatie tot het beoogde gebruik ervan.

Klik hier voor meer informatie:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:NL:PDF

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/securite_produits_et_services/Bouwproducten/#.Ua3hi1Gs0ct

U kan de DoP’s die wij op heden hebben mogen ontvangen van onze fabrikanten hieronder en op de productpagina’s terugvinden.  Wij blijven deze pagina’s uiteraard updaten telkens we nieuwe of bijkomende informatie ter beschikking hebben.